ඔබේ පොත ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ කෙසේද?

ලේඛකයෙකු ලෙස MyClazz හි ලියාපදිංචි වන්න. ඔබේ පොත ඒකක, පරිච්ඡේද සහ උප පරිච්ඡේද වලට බෙදන්න. ලිවීම ආරම්භ කර ඔබේ පොතට පින්තූර එකතු කරන්න, ඔබ එක් එක් පරිච්ඡේදයේ අවසානය දක්වා ළඟා වන තුරු එක් එක් උප ඡේදය එකින් එක සම්පූර්ණ කරන්න. අමතර පින්තූර සහ වීඩියෝ පවා ඇතුළත් කළ හැකිය.

  • සෑම ප්‍රකාශනයක් සඳහාම රසිකයන්ගෙන් මූල්‍ය දායකත්වය ලබා ගැනීමේ පහසුකම්.
  • රසිකයින්ට ලේඛකයා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට "මැසෙන්ජර්" පහසුකම.
  • හැම රසිකයෙක්ටම ඔබේ ප්‍රකාශනයේ ඕනෑම කොටසක් සමඟ ඔවුන්ගේ අදහස් "comment" එකක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමෙන් සම්බන්ධ විය හැකිය.
  • මෙම සියලු ක්‍රියාකාරකම් ස්වයංක්‍රීයව ලේඛකයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
  • වලාකුළු යෙදුමට අමුණා ඇති ප්‍රබල සංස්කාරකය ලේඛකයින්ට වැඩ කිරීම පහසු කරයි.

භාවිතය ආරම්භ කරන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Nisha Damayanthi
👌👌👌
On 2021-06-29 07:26:06